Onze praktijk – Tandartspraktijk Buck – Kerkrade

Onze praktijk

De praktijk is sinds medio 2004 gevestigd in de Einderstraat. U kunt bij ons terecht voor alle gangbare tandheelkundige behandelingen. De praktijk is geheel amalgaamvrij hetgeen wil zeggen dat er alleen met composieten en glass-ionomeercementen gewerkt wordt (witte vullingen).