Team

Het team bestaat uit Drs. Leon Buck en 3 assistentes.

Drs. Leon Buck is in 1999 afgestudeerd aan de katholieke universiteit Nijmegen en heeft zich ,na aanvankelijk 2 jaar in diverse praktijken te hebben waargenomen, in 2001 in Kerkrade gevestigd.